Complimentary Coffee & Tea

MIEN PHI TRA CHIEU 02 01

Điều kiện áp dụng:

APPLY FOR IN HOUSE GUESTS

Áp dụng cho tất cả khách lưu trú tại khách sạn

Hotline
Đặt phòng